Bydlení v Ostřešanech Za školou
bdostresany.firstclick.cz | bdostresany@firstclick.cz | facebook.com/bdostresany | o webuOsm řadových rodinných domů v klidném místě v centru obce nedaleko Pardubic a Chrudimě (4 km).
Nedaleko jsou škola, školka, tělocvična, zastávka MHD, restaurace, obecní dům s ob. úřadem,
ordinace lékařů, 2 dětská hřiště, fotbalové hřiště, možnost bruslení a sáňkování, cyklostezka.
K domu patří zahrada a garáž, vlastní plyn. vytápění, samostatná ČOV pro 8 domů, internet.
Domy spravuje Bytové družstvo Ostřešany.
Ačkoliv to vše vypadá idylicky, bydlení spojené s členstvím v bytovém družstvu nedoporučujeme.
Více o praktikách v Bytovém družstvu Ostřešany zde.


na hlavní stránku
TOPENÍ A VĚTRÁNÍ

Při dostatečném vytápění a větrání by měla být teplota obytné místnosti 21-22 stupňů a vlhkost maximálně 60%. V zimním období se větrá plně otevřenými okny (dveřmi) kratší dobu. Při nízkých teplotách nepoužíváme spárové větrání (vč. ventilační klapky střešních oken) a příliš ani ventilačku. Takové větrání způsobuje dlouhodobé ochlazení interiérových částí oken, ostění či parapetů a na tomto chladném povrchu kondenzuje vlhkost, která vede ke vzniku plísní a poškození parapetů, omítky apod.

Přestože v podkroví je v místě sádrokartonů zesílená izolace, doporučuji v těchto místech provést dodatečný nátěr SUPERCONFORT. Ten eliminuje tvoření kondenzátu na stěnách, a tím zamezuje tvoření plísní. Je zvlášť vhodný pro koupelny. Přípravek máme vyzkoušený.

diskuze s odborníkem

Z pokynů stavební firmy:
V místnosti má být teplota 21 - 22 stupňů, minimálně však 13,5 stupně. Relativní vlhkost v místnosti nemá být delší dobu vyšší než 60%, tomu přizpůsobit větrání. Dle normy je při venkovní teplotě -15 stupňů projektovaná teplota vnitřního vzduchu 20 stupňů při dosažení max. vnitřní relativní vlhkosti 60%. Důkazem nesprávného či nedostatečného větrání je orosování vnitřních skel oken. Teplota v interiéru se měří 1 m nad zemí bez vlivu oslunění. Nesmí se v obytných prostorech sušit prádlo nebo prát v otevřené pračce. Větrat se musí nejméně 2x denně zcela otevřenými okny, popř. častěji tak, aby nikdy nedošlo k dlouhodobějšímu zvýšení relativní vlhkosti nad 60%. Nábytek má být rozestavěn tak, aby mezi ním a stěnami byla nejméně 5 cm provětrávána mezera. Nelze-li denně zajistit dostatečné větrání a vytápění obytných prostor v topné sezóně, je vhodné osadit odvlhčovače popř. ventilátory s regulátorem vlhkosti nebo jiný obdobný přístroj.
SERVIS KOTLŮ

Cena kotlů VUI 122-5 je 24000 - 33000 Kč; VUI 288-7 (bez zásobníku t.u.v.) 34000 - 47000 Kč. Ceny jsou bez montáže a uvedení do provozu.

Společnost Vaillant Group Czech nám poskytla seznam úkonů při provádění pravidelného ročního servisu kotlů a zásobníků teplé vody. Ve vlastním zájmu si ověřte provedení uvedených operací u Vás.

 

FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY

Údržbu a opravy předmětu nájmu (rod. dům, garáž) hradí v plné výši nájemce s výjimkou vymezených částí či vybavení stavby, jejichž údržbu a opravy zajišťuje a hradí Bytové družstvo Ostřešany. Jsou to: střešní plášť, okapy, hromosvody, plynové kotle, plynové jistící ventily, základy domu a nosné zdivo a týká se to takových závad těchto vymezených částí, které mají podstatný vliv na užívání rod. domu či garáže či u kterých by jejich setrváním mohlo dojít ke statickému poškození stavby či poškození vlhkostí. Údržbu a opravy vymezených částí bytové družstvo nehradí v případě, že nájemce, osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti nebo osoby, jimž umožnil k předmětu nájmu přístup, zasáhli do předmětu nájmu, např. stavební úpravou, která může souviset s poškozením, závadou. V případě plynových kotlů bytové družstvo hradí běžný servis, nikoli materiál a vícepráce.
(dle usnesení čl. schůze 13.10.2009)ODPADNÍ VODA, ČOV

Jak funguje čistička Ekol 6 je uvedeno zde.

Do odpadu se nemají vylévat chemikálie a měli bychom omezit na nezbytnou míru používání chem. čistících prostředků, protože narušují správnou funkci čističky odpadních vod.
Je nepřípustné do odpadu a záchoda házet odpadky, věci, které tam nepatří, jako jsou: zbytky potravin, kusy ovoce, čistící vatové tyčinky, kondomy, čistící ubrousky apod. Nahromadění tohoto nerozpustného odpadu v čističce může způsobit ucpání ČOV, její poškození, v každém případě to přináší práci a náklady navíc. Takovýto nahromaděný odpad nelze odčerpat a musí se odebírat ručně.
Činnost ČOV má nejvyšší podíl na výdajích družstva (údržba, energie, odčerpání kalu, odstranění nerozpustného odpadu), které jsou zahrnuty v poplatcích za bydlení. Pokud by se to nedařilo čističku udržet v řádném provozu, je možné zajištění provozu čističky specializovanou firmou, což by zřejmě představovalo několikanásobně vyšší náklady než ty stávající.

K ČOV (2010):
oprava netěsnosti nádrže:
Před takovou opravou je třeba ČOV vyčerpat a vyčistit.
odčerpání ... 3000 Kč, vyčištění cca. ... 300 Kč
Za práci technika se účtuje 350 Kč/hod, za montážní vozidlo 14 Kč/1km. tj. Brno – Ostřešany – Brno … 264 km x 14 Kč = 3696 Kč

Výměna biorotoru:
Cena biorotoru na Ekol 6 ... 14880,- Kč /bez DPH/ tj. 17856 Kč s DPH + práce technika.
K tomuto je třeba objednat auto s rukou na vyzdvižení stávajícího a usazení nového rotoru. tj. firma z Pardubic 600 Kč cesta, 380 Kč hodina čekání, 600 Kč hodina práce = 1580 Kč.

Výměna dílů:
Převodovka NK-2 ... 9800,- Kč /bez DPH/ tj. 11760 Kč s DPH +doprava 528 Kč.
Elektromotor 120W ... 2780,- Kč tj. 2226 Kč +doprava 528 Kč.
Ložisko kompletní ... 1380,- Kč (Pouzdro samostatné ... 220,- Kč) tj. celek ... 3840 Kč s DPH.

GO nebo výměna všech dílů za nové:
3300 Kč odčerpání a vyčištění
3696 Kč cesta 2 techniků
17856 Kč výměna biorotoru
1580 Kč manipulace hydr. rukou (hrubý odhad)
11860 Kč výměna převodovky
2226 Kč výměna el.motoru
3840 Kč výměna ložisek
3500 Kč 5 hodin práce 2 techniků
tj. celkem 47858 Kč

Některé ceny mohou být nižší, pokud by se díly kupovali jinde a cena za jejich dopravu též nižší. V případě nepředvídatelných okolností (skryté vady) může být cena vyšší.OKAPNICE

Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech: 1999, čl. 5.4.3. stanovuje, že vrstva pojistné hydroizolace musí být v okapní hraně odvodněna. Norma dokonce stanovuje toto odvodnění pomocí dvojitých žlabů, což je řešení zejména v extrémních případech. V běžné praxi, tj. sklon střechy je větší než bezpečný, plně vyhovuje odvodnění folie pomocí okapnice. Okapnice je jedním z důležitých prvků provedení okapové hrany každé bezpečné střechy. V případě, že toto odvodnění není provedeno, dochází k zatékání do opláštění přesahu krokví. (zdroj -Bramac)

z posudku ke stavbě (I.Šimon): Detail ukončení okapní hrany bez okapnice ( v době provádění pouze výrobcem doporučováno jako nadstandard) problematické v místě napojení na podbití římsy. Dochází tak k skapávání kondenzátu na opláštění římsy ( Cetris desky) a následně vznikají zavlhlé mapy při krajích. Okapní hranu řešit montáží plechové okapnice, nebo zajistit difúzní fólii tak , aby umožnila plynulé odtečení kondenzátu mimo bednění římsy, předsazením fólie přes kraj římsy.
Provedení okapnice u našich domů je problematické, protože okapy jsou posazeny vysoko, musely by se snížit, čímž by se snížila jejich účinnost při velkém dešti.OKNA STŘEŠNÍ

Cena našich oken Velux GGL F06 je cca. 5200 - 8500 Kč. Cena je bez montáže.

údržba: Každé 4 roky se vřevěný povrch natírá vodou ředitelným transparentním lakem - např. lazura Sadolin. Křídlo lze vyjmout po "zamáčknutí"stříbrného kolíčku ve spodní části pantu (toto zamáčknutí lze provést např. tužkou), křídlo se následně samo uvolní. Prosím uvolněte nejprve jeden a potom druhý kolíček,neuvolňujte je zároveň.

VYBAVENÍ K DISPOZICI

drát protahovací na čištění odpadu, okapů apod - L. Kautský *
hrablo na sníh, smeták - u garáže 8
lak na střechy garáží, ředidlo, štětce - vedení BD
lak na střešní okna - vedení BD
lak základní synt. antikorozní šedý, lak vrchní polystyrenový šedý - vedení BD
lano a karabina nosnost do 200 kg, délka 12 m - L. Kautský *
lopatka - u garáže 8
obklady tmavohnědé, lepidlo, spárovačka - vedení BD
obleky proti dešti vel. M, L, XL, holínky vel. 43 a 47, respirátory - vedení BD
struna na protahování kabelů - L. Kautský *
svítilna akumulátorová, mazací lis a nářadí pro ČOV (kladivo, klíče, Konkor) - vedení BD
tmel šlehaný sádrový brousitelný pro opravu trhlin v omítce - L. Kautský *
vidle, řemenice k převodovce ČOV - ČOV
žebřík 7,3 m - D. Synek (garáž)
(* ... není pořízeno z prostředků BD)POVINNOSTI BD

aktualizace údajů v obch. rejstříku (statut. zástupci, stanovy) dle potřeby
aktualizace dispozičních práv k bank. účtům, podpis. vzorů
správa majetku, financí
zajištění účetnictví
daň. přiznání - finančnímu úřadu (ročně)
+ d. p. a účetní závěrka - hypot. bance (ročně)
platby hyp. úvěru + kontrola (měsíčně)
jednání s hyp. bankou o předčasném splacení části úvěru
+ nový výpočet plateb
daň z nemovitosti (ročně)
uspořádání čl. schůze (1x za 6 měsíců)
zápis ze schůze - obci Ostřešany
změny nájemních smluv (výše plateb a další)
servis ČOV (2x měsíčně nebo dle potřeby serv. firmou)
odčerpání kalu ČOV (dle potřeby)
+ platba
odběr vzorků z ČOV (2x ročně)
+ platba, protokol obci Ostřešany
platba el. energie ČOV (4x ročně)
pojištění objektů (ročně)
+ vyřízení pojistných událostí (likvidátor, odeslání dokumentace)
potvrzení závazků k BD
uzavření nájemních smluv s novými členy BD
zajištění oprav závad, údržby a jejich financování dle potřeby, dle schválených kritérií (NS)
servis kotlů vč. spalinové cesty (ročně)
revize hromosvodů (1x za 5 let)
koresponcence s úřady (datová schránka, statistické dotazníky apod.)
ukonč. hyp. úvěru (r. 2024)
+ příslušné dokumenty (zruš. vinkulace pojišťovna - hyp. banka, zruš. zástavního práva)
převod domů a pozemků (r. 2024)
- vypracování smluv, uzavření smluv s obcí, změny v katastru nem.
- dtto se členy BD
řešení existence BD vč. event. vypořádání s býv. členy
zajištění tech. infrastruktury v případě zrušení BD

na hlavní stránku

bytove-druzstvo-ostresany